Praktijk voor Kinderfysiotherapie Saffierstraat 59, 2403 XM Alphen aan den Rijn

Vergoedingen Zorgverzekeraars

Vergoedingen door de Zorgverzekeraar.

De Praktijk voor Kinderfysiotherapie heeft met alle grote overkoepelde Zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit geldt ook voor de kleinere Zorgverzekeraars.

Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard de eerste 18 zittingen uit de basisverzekering. De eerste 18 behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, u ontvangt geen rekeningen van ons.
Na 18 zittingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend verzekerd is.

Als de aandoening van uw kind voorkomt op de chronische lijst en er is een verwijzing van een specialist, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven:
Omschrijving Tarief

Eerste screening zonder verwijzing € 12,00
Zitting kinderfysiotherapie € 41,80
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 52,80
Instructie/overleg ouders patiënt € 41,80
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 41,40
Telefonisch consult € 15,00

Afspraken die niet door kunnen gaan dienen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen, zullen de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening worden gebracht.